اجرای اپرای ایتالیایی در تالار وحدت تهران

ار استر و کُر بزرل بل وانتو در تالار وحدت احرای ایتالیایی اجرا می کند

ار استر و کُر بزر ب "بل وانتو" به رهبری نیما رناهیهها ، ر مر ماه درالال وحدت ، اپرای ایتالیایی با روبیی محیری در این کنسرت اجرای متفاوتی از اپراهای "جوزپه وردی" کهنگساز شهر ایتالیایی پیش روی مخاطبان است। در این اجرا: کنسرت مایستر: امین غفاری, پیانو: کسری فریدی, ویلن یک: امین غفاری, ویولن دو: یگانه حسینینیا, ویولا: دانیال جورابچی, ویولنسل: یاسمن کوزهگر, کنترباس: پورنگ پورشیرازی, پیانو: کسری فریدی, فلوت: ماه سیما فلاحی, ابوا: حسام صدفینژاد, تیمپانی: فرشاد بیات, نوازندگان سازهای کوبهای, سوپرانو کلوراتورا: آناهیتا حسینزاده, متسو سوپرانو دراماتیک: بتینا هووسپیان, تنور لیریک: هادی بادوام و خوانندگان آواز کر "بل کانتو" هنرنمایی میکنند।

शेयर