اجرای اپرای عروسکی مثبه به زبان ایتالیپی

ارای عروسکی مپبه به زبان ایتالیایی روی وحنه میhرود

گروه نمایش عروسآی انران و اُپرای عروسکی "مکبث" اثر شکسپیر را ؛ به کارگردانی بهاا موسیقی این اپرا از آثار ग्यूसेप Verdi; آهنگساز شهیر ایتالیایی انتخاب گردیده; و خوانندگان آن ग्यूसेप Tadei, जॉन Foian; ब्रिजिट नेल्सन; .. و می باشند। این ا ر پیشhتر جایزه بهترین صراحی احنه را از کانون منتقدان تئاتر ارران دریافت نموده است। غریب پور پیشتر; اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; خیام; مولوی; سعدی; حافظ; و لیلی و مجنون را نیز به روی صحنه برده; و اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; و .. وی در ایتالیا نیز اجرا گردیده است ।

शेयर