تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی اتاب بامداد اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ی اتاب "بامداد اسلام" ی ازر عبدالحسین زرین یوب را ر در قالب مرح حمایت از ترجمه فار فارسی بی دیگر زبان ها (تاپ) ، به زبانای و منتشر نمود। این یتاب توسن سمیه عویشاوی (یدیقی) از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه ؛ و با عنوان ایتالیایی (इस्लाम के डॉन) ن در قالب 160 حفحه ب و شمارگان 1000 نس ه گ توسی انتشارات "ایل کرویو" (द सर्कल) ن ماه می سال 2020 م। (اردیبهشت ماه 1399) به یاد رسیده س و با قیمت 28 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است। این یتاب نظر به محدودیت های ناشی از فا اله یاری اجتماعی در وشور ایتتیا ، نخست از تاریخ 11 می 2020 م م 22। و سخس از اواخر دردادماه 1399 ر در اتاب فروشی های سراسر ایتالیا به متتاضیان عرضه می گردد।

शेयर