ااز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشماه عکس های قدیم (ینتونیو جانوتزی) و جدید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا افتتاا شد

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتمل بر 30 عکس جدید شهر مشهد از آثار محمد خوشرو; و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای "آنتونیو جانوتزی" از اهالی شهر "ماترا" सैन फ्रांसिस्को شهر स्क्वायर के در Hypogeum " ماترا ”ایتالیا افتتاح شد। در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشکاه گه با حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; شهردار; و مشاور شهرداری "ماترا"; و مشاور وزیر میراث و فعالیتهای فرهنگی ایتالیا انجام یافت; اکبر قولی; رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا"; با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور; و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری و اجرای این طرح; عکاسان; و ارزش معنوی; معماری; و هنری محتوای عکسهای نمایشماه را تشریح و و نمن سپاس از میزبان س نسبت به استمرار همکاریهههیی که نمایشگاه حاضر زاگر ازگر زابر محب این نمایشگاه که تا روز 27 1398 مهرماه برپا خواهد بود; بخشی از مجموعه برنامههایی است; که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م;। با عنوان "از مشهد تا ماترا "ر در این شهر برارزار می نماید।

शेयर
  • 3
    शेयरों