تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی دزیده شعر معارر ایران

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "گزیده شعر معاصر ایران" از منشورات حوزه هنری; با حمایت این حوزه; توسط آقای غلامرضا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه; و با عنوان ایتالیایی (ईरान के समकालीन कविता का चयन), توسط انتشارات "ایل کرکیو" (द किटन) در قالب 132 حفحه به چاه رسید چ و با قیمت 20 یورو رچانه بازار نشر ایتالیایی زبان چردید।

این یتاب مشتمل بر شرح حال مختصر گ و بر؛ردان ایتالیایی اشعار 88 شاعر مراصر ایران ؛ نظیر نیما یوشیج کرري

शेयर