تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی تاب تربیت های ادر نوشته محمد طلوعی

کتاب "تربیت های پدر"; نوشته محمد طلولی; به زبان ایتالیایی ترجمه; و توسط انتشارات पोंटे 33 در قالب 96 صفحه با قیمت 11 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است। این کتاب شامل شش داستان با عناوین "نجات پسردایی کولی", "تابستان 63", "मेड डेनमार्क में", "دختردایی فرنگیس", "مسواک بیموقع"; و "انگشتر الماس" است; که همه شخصیتهایی واحد دارند; و در خصوص رابره‌ یک پدر و سر هستند।

शेयर