تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز بلامحسین ساعدی

مجموعه داستان "ترس و لرز" اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) توسط Felicetta फेरारो به زبان ایتالیایی ترجمه; و با مقدمه ای به قلم مترجم; با عنوان ایتالیایی भय और कांप در قالب 176 صفحه توسط انتشارات पोंटे 33 انتشار یافته; و با قیمت 14 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است।

این مجموعه مشتمل بر شش داستان کوتاه تیوسته است ؛ خه نخستین بار در سر 1347 انتشار یافته است।

शेयर