نماینده سینمای ایرانی بریزیده جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

ی ی از جوایز ایلی جشنواره سدیچی وورتو ایتالیا به فیلم کوتاه دریاوو موج می لرزد تعلق گرفت

فیلم یوتاه "دریا موجhموج میhلرزد" سادته امیر غلامی جایزه ویژهللیییوي 15 فیلم کوتاه ایرانی در بخش ईरान उत्सव این جشنواره حضور داشتند; که پس از معرفی چهار فیلم برگزیده از میان آن ها, فیلم کوتاه "دریا موجموج میلرزد" توانست جایزه ویژه تلویزیون ملی فرانسه در این بخش را به خود اختصاص دهد। شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه Sedicicorto در بخشهای فیلم کوتاه داستانی; پویانمایی; مستند; و بخش ویژه ईरान उत्सव از تاریخ 12 لغایت 21 مهر ماه 1398 در شهر फ़ोर्लि ایتالیا برگزار گردید।

शेयर