ح ور یک نماینده از سینمای ایران در جشنواره بینhالمللی فیلم رم

ح ور فیلم پسر- مادر در ضهاردهمین جشنواره بینhالمللی فیلم رم

فیلم "پسر_مادر" ساخته مهناز محمدی, در کنار آثاری از کشورهای بلژیک, فرانسه, ایتالیا, اسپانیا, انگلیس, سوییس و آلمان, در بخش رقابتی آثار مرتبط با کودکان به نمایش گذاشته میشود। این فیلم پیش از این در جشنواره فیلم تورنتو در کشور کانادا و جشنواره فیلم زوریخ سوئیس نیز به نمایش گذااشی ل چهاردهمین دوره جشنواره فیلم رُم از تاریز ه مهر لغایت ۵ انبان ماه 1398 در شهر رم برگزار می گردد।

शेयर