کنسرت اساتید موسیقی سنتی ایران در شهر سیه نا

کنسرت اساتید موسیقی سنتی ایران در 97 امین دوره کنسرت های آکادمی ممسیقی کیجانا

در جریان برگزاری 97 امین دوره کنسرت های آکادمی موسیقی Chigiana; از ساعت 21 روز جمعه 13 دسامبر 2019 م (22 آذرماه 1398), شهرام ناظری (آواز);। حسین علیزاده (تار و سه تار); و پژمان حدادی (تمبک), در عمارت चिगी شهر सिएना به اجرا موسیقی سنتی ایرانی خواهند پرداخت।

برای ارلاعات بیشتر و خیش یرید بلیط:

टेलीफोन: 0577-22091

www.chigiana.it

शेयर