ابوالحسن حاتمی

ابوالحسن حاتمی (معمار - مترجم - فعال فرهنیی)

अबोलहासन हटामीدتر ابوالحسن حاتمی (1327) در سال 1969 م। رهسگار ایتالیا یردید। وی در رشته معماری تحلیل نمود و از منسسین انجمن معماران و مهندسین ایراني در ایتالیا بود (2011 م।)। این انجمن از شار ترین همایش ها در مور معماری

حاتمی در کنار فعالیت تخصصی دود ، به ترجمه مار ایتالیاییی به زبان فارسی نیز شتغال داشته است। برگردان فارسی دو مجموعه داستانی کودکان از نویسنده ایتالیایی جانی روداری Gianni Rodari; یک کتاب از نویسنده ایرانی بیژن زرمندیلی با نام "تابستان بیرحم" و مجموعه داستان های کوتاه آنا ماریا اورتزه एना मारिया ओर्टेस با نام "دریا ناپل را نمیبوسد" در کارنامه ترجمه های وی قرار دارد।

شات ترین فعالیت حاتمی ا مساعی او در مقام یک فعال فرهنگی است। حاتمی که از مؤسسین انجمن فرهنگی ایرانی ایتالیایی "الفبا" در شهر رم بوده است (2008 م।); و به عنوان دبیر با این انجمن همکاری می نماید; از رهگذر برنامه ریزی و اجراء یا مشارکت در پرپایی همایش های پرشمار در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به مخاطبان ایتالیایی; برگزاری یادمان آیین های ملی ایرانی; پخش فیلم و اجرای موسیقی و دیگر نمایش ها و نمایشگاه های معرف فرهنگ ایران زمین; به همراه برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی و ... نقش به سزایی در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی در ایتالیا ایفام نموده است।

وی به عنوان یک فعال فرهنگی, نقش شاخصی در راهبری اعتراضات و مطالبات جمعی ایرانیان مقیم ایتالیا نیز داشته است که تهیه و انتشار طومار اعتراضی به نصب مجسمه نظامی شاعر پارسی گو در ویلا بورگه زه विला Borgese شهر رم, به عنوان شاعر آذربایجانی و بدون اشاره به سارسی گو بودن وی نمونه ای از این فعالیت ها می باشد।

انجمن الفبا اخیرا بر طرح معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا تمرکز نموده است که مشارکت با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به 450 دانش آموز ایتالیایی در حاشیه نمایشگاه تجاری اختصاصی ج.ا. ایران در محل دائمی نمایشگاه های شهر رم; و برپایی جلسات شاهنامه خوانی توسط نقالان کودک و نوجوان "سفیران صلح و دوستی" در مدارس رم با مشارکت "بنیاد کودک" و رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, نمونه هایی از فعالیت های ایر این انجمن می باشد।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत