صاهر صباحی

دتر کاهر کباحی (فرش شناس - مجموعم دار)

دتر کاهر صباحی ط تیر ر در تهران زاده د و تحصیلات ابتدایی و متوسطط را در تهران به پایان رساند। وی به قصد ادامه تحلیل در رشته پزشپی رهسکار ایتالیا گردید و ابتدا دانشکده زشکی تورین و سپس درشم البوم او تحقیقات بسیاری در صوس دست بافته ها ی به خصوص فرش ایران انجام داده ویش از بیست عنوان یتاب در این یوای یییی او همونین احب مجموعه نفیسی از دستhبافتhهای ارزشمند از اقصی نقاط جهان است। صباحی مدیر مسلول مجله بینhالمللی "اره" است که تا کنون بیش از پنجمه شماره از ین به زبانhهایییییییییییییییی وی در युवा विश्वविद्यालय توکیو پا؛ن ؛ Tecnotre تورین ایتالیا و پژوهشکده میراث فرهنگی تهران تدریس نموده است। صباحی در حال حاضر ع و هیات مدیره نفرانس بین المللی فرش های شرقی ICOL در لندن می باشد। از جمله تألیفات وی می توان به عناوین اریل اشاره نمود:
1986 - पूर्व के कालीन। कला और परंपरा
1987- ओरिएंट की स्प्लेंडर नाइट डु तापिस
1987-vaghireh। कालीन बुनाई के लिए पैटर्न
1989-क़श्कई। फ़ारसी आदिवासी आसनों
1989-कालीन। एक्स वॉल्यूम "ग्रांडे एनिक्लोपीडिया dell'Antiquariato
1990-Kilim। काकेशस के फ्लैट कालीन
ओरिएंटल कालीन 1991-ABC
पूर्व के 1991-शूरवीर। 17 वीं से 20 वीं शताब्दी तक घोड़े और काठी कंबल
एक्सएनयूएमएक्स - ओरिएंट्टेप्सी। बैंड V: केलिम्स, कौकाशेइ फ्लैचग्यूबे
1992-Sumakh। सादे बुने हुए आसन
1995 - अनातोलिया से प्राचीन कालीनों का एक अनमोल संग्रह
1995-समरक़ंद। सिल्क रोड से कालीन
1997- (Tülü। मध्य अनातोलिया से लम्बी बालों वाली कालीन)
1998- (चीन। सेलेस्टियल एम्पायर से प्राचीन कालीन। चीन) प्राचीन साम्राज्य के खगोलीय साम्राज्य
1998- शाहसावन जाजिम
1999-ओरिएंटल आसनों। रखरखाव और बहाली
2005 - कारमैन में कालीनों की पांच शताब्दियां
2006- तिब्बत कालीन दुनिया की छत से
2007- ओरिएंटल कालीन की कला
2008- (ईरान के इस्लामी विश्वकोश (कालीन और किलिमिस)
2009-Kilim, पूर्व के सादे कपड़े

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत