علی شمس

علی شمس (نمایشنامه نویس - بازیگر- انار-ردان)

علی شمس متولد سال 1364 در شهر اراک, علاوه بر فعالیت های مطبوعاتی و اجرایی در حوزه هنر نمایش; از سال 1382 تا کنون, بالغ بر ده نمایشنامه تألیف نموده و در کنار فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و بازی در سریال های تلویزیونی و نمایش های متعدد ، بسیاری از نمایشنامه های ود را نیز کارگردانی و اجراء نموده انتت। وی از زمان عزیمت به ایتالیا جهت ادامه تحصیلات تخصصی در دانشگاه Sapienza شهر رم; علاوه بر برگردان فارسی برخی نمایشنامه های ایتالیایی و انتشار دو نمایشنامه "گربه در خون خودش" و "قلعه انسانات" خود به زبان ایتالیایی; با اجرای نمایشنامه های "خوتای نامه "و" قلعه انسانات "ود در ایتالیا نقش مؤثری در معرفی هنر نمایش یران معاصر دیتالیا ایفاء نموده اتتالیا

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत