فا فزه مردانی

دتر فائزه مردانی (مدرس ق محقق و مترجب)

فا فزه مرداني متولد شهر تهران است। وي تحويلات دانشهاهي دود را در رشته زبان و ادبيات فارسي در تهران به پايان روانده و با هدف ادامه تحصيل به شمير به شبر وی در ایتالیا تحلیلات دود را در کارشناسی زبان هاي شرقي دانشگاه رم دوكتراي ايران شناسي دانشگاه ناپل باب به بي
यहाँ क्लिक करें نقد و بررسي سينما و تاتر ج.ا.ایران از دی ار حوزه های فعالیت وی می بشادد।
और अधिक पढ़ें ايران ي ايتاليا و فرانسه به پاپ رسیده ست।
يكي از مساعی ارزشمند وی در راه شناخت و گسترش زبان و ادب فارسي در ایتالیا, تأليف فرهنگ لغت فارسي- ايتاليايي / ايتاليايي- فارسي ای مي باشد كه در سال 2000 به همت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا توسط انتشارات "والاردي" ايتاليا به چات رسيده است।
دکتر مردانی همچنین, دبیر دو دوره گذشته همایش بین المللی سالیانه ای که با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا و دانشگاه بلونیا در خصوص ادبیات معاصر فارسی برگزار می گردد نیز بوده است।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत