همایون ارس

همایون اریارس (باستان شناس)

होमयौं कीरसهمايون كيارس (هومن) در شانزدهم تیرماه 1332 در ارومیه متولد د।
تح تيلات ابتدایي دود را در صربايجان و تح یلات متوسطه را در تهران به پادان رساند و هم زمان نواختن ضرب را نز نز در سال 1971 م। پس از قبولی در مزمون اعزام به هارج جهت ادامه تحصیل به شهر فلورانس فت و به هور زمان در دوت ب بتتا ب بتت بام بهتام بن وی پس از 2 سال به شهر رم نقل مکان نمود و پس از فارغ التحصیلی در رشته تأتر و سینما (1975 م।) تحصیلات خود در رشته باستان شناسی را نیز در دانشگاه Sapienza شهر رم تا مقطع دکتری ادامه داد। وی در ادامه به تدریس در دانش داه هاي رم ا تورين و يسينو پرداخت و همكاري خود با وزارت فرهنگ ايتاليا ريما روليا به
کیارس کاوش های باستان شناسی متعددی را در کشورهای مختلف آمریکای جنوبی نظیر پرو; نیوزلند; مصر; سودان و ترکیه به انجام رسانده و در شاخص ترین فعالیت خود, مدیریت گروه 25 نفره ای را بر عهده داشته است که کاوش های 18 ساله ایشان منجر به کشف "ویلای رومی" شد ه در جریان ،ن 680 هزار قطعه سنگ مربوط بنایی متعلق به دوره ماقبل برنز هف
ماحال فعالیت های باستان شناسی فیارس در قالب مقالات تخصصی متعدد در حوزه برستان شناسي انتشار یافته است।
وی علاوه بر فعالیت های باستان شناسی ا فعالیت هنری در حوزه موسیقی ری نیز تعقیب می نماید هه همکاری ب । 1998 و انتشار بلبوم موسیقی "نقطه نهایت ساوت" که شعر آن را نیز خوم سروده ، نمونه هایی از سن است।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत