بان ب اغلاعات مشا ال ایرانیان مقیم

هموینان عزیز مقیم ایتالیا

رایزنی فرهنگی, در پی راه اندازی جامع ترین و بزرگ ترین پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایران شناسی به زبان ایتالیایی با هدف معرفی فرهنگ و هنر ایران به جامعه ایتالیا, اینک بخش فارسی زبانی را نیز در این پایگاه, به ایرانیان مقیم اختصاص داده و قصد دارد در عن ضمن اطلاع رسانی ضرین رویدادهای فرهنگی ایران و ایتالیا ، به معافی انجمن ها ش مشاغل و خصص میاضل و خصص ی ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضن ضض طط نطض ضنضضضآطسضضضضضضضضضضض व वससफ़राइज़र

هموانانی که تمایل به استفاده از این فی

بان ب اغلاعات مشا ال ایرانیان مقیم ایتالیا
  1. بلی / सीخیر / नहीं
  2. عکس

    با حداکثر گ م ابیت باریاری نید jpg, png, gif ل gفآ فایل ویوست دود را بافریت


  1. अनुरक्षण

    توضیحات

कैप्चा

* अनिवार्य

शेयर