Amirkabir प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

प्रारंभ वर्ष: 2003

IRAN पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल संस्थान (IPPI)

प्रारंभ वर्ष: 2004

रोयण संस्थान

प्रारंभ वर्ष: 2009

तेहरान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

प्रारंभ वर्ष: 2009

ईरान चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा विश्वविद्यालय

प्रारंभ वर्ष: 2009

ईरानी इस्लामी आजाद विश्वविद्यालय

प्रारंभ वर्ष: 2009

दानशगाह-ए इस्फ़हान

प्रारंभ वर्ष: 2009

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत