تازه های نشر

 انتشار برگردان ایتالیایی دزیده شعر معارر ایران 

با مشارات رایزنی فرهن ای ایران در ایتالیا ال اتاب "گزیده شعر معاصر ایتان" از منشورات حوزه هنری ک वे حمایت این حوزه ا توسا وقای غلامر اا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه آ و با عنوان पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...