ماحبه خبرگزاری مهر با رایزن فرهنری ایران در ایتالیا

تاریته و وضعیت وموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا

محمدتقی امینی, رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در گفتوگو با مهر خبر داد: با برگزاری کلاسهای آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی به صورت مجازی, متقاضیان ایتالیایی به نسبت دورههای قبل, पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
وبینار روز ملی بزراداشت حافظ

بر بزاری وبینار حاف: زیبایی شناسی و فلسفه

رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ر با مشارپت انایگاه ا رلاع رسانیDiruz) از ساعت 19 روز دوشنبه 12 ابتبر 2020 م। (21 पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
چهلمین هفته دفاع مقدس

وبینار جنگ تحمیلی 40 سال بعد: نگاهی تازه به طولانی ترین جنگ متعارف قري بیستم

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت سهلمین هفته دفاع مقدس از سامتت 19 روز سه شنبه 22 سپتامبر (1 वर्ष) पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
بر بزاری وبینار به مناسبت روز ملی زبان و ادبیات فارسی

وبینار تشابهات ادبی میان ایران و ایتبیا

ईरान, ईरान, उत्तर कोरिया, ईरान, उत्तर कोरिया, ईरान, उत्तर कोरिया, ईरान, ईरान, उत्तर कोरिया, ईरान, उत्तर कोरिया, ईरान, उत्तर कोरिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نماینده ایران در جشنواره سینمایی سالنتو

نمایش فیلم بی وزنی در جشنواره سینمایی سالنتو ایتالیا

فیلم سینمایی "بی وزنی" ی سا سته مهدی فرد قادری م در میان 10 نامزد یایانی ب رش رقابتی هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیللی Salento ایتالیا قرار گرفت। این فیلم پیش از این ل पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
روز جهانی هلال احمر

روز جهانی هلال احمر و بلیب سرخ

هجدهم اردیبهشت ماه (هشتم ماه می) روز جهانی هلال احمر و صلیب سره خ گرامی باد।

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
روز اسناد ملی و میراک موتوب

هفدهم اردیبهشت ز روز اسناد ملی و میرا م مکتوب

هفدهم اردیبهشت ماه ز روز اسناد ملی و میراث مکتوب ، ارامی باد।

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی اتاب بامداد اسلام

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ی اتاب "بامداد اسلام" ی ازر عبدالحسین زرین دوب را ر در قالب مرح حمایت از ترجمه فار فارسی به یبان زبان ها (تاپپ) ، بز زالب ز و منتشر نمود। این पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نوروز 1399

نوروز خجسته باد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا, فرارسیدن نوروز باستانی را به تمامی فارسی زبانان; و ایرانیان; به ویژه هم میهنان گرامی مقیم ایتالیا شادباش می گوید।

 یاد درگذشتگان حوادال سال گذشته ؛ و بیماری همه ریر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

 انتشار برگردان ایتالیایی دزیده شعر معارر ایران 

با مشارات رایزنی فرهن ای ایران در ایتالیا ال اتاب "گزیده شعر معاصر ایتان" از منشورات حوزه هنری ک वे حمایت این حوزه ا توسا وقای غلامر اا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه آ و با عنوان पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنری ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره وموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م। (17 اسفند ماه 1398) در محل رایزنی فرهنگی در شهر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...