روز جهانی هلال احمر

روز جهانی هلال احمر و بلیب سرخ

هجدهم اردیبهشت ماه (هشتم ماه می) روز جهانی هلال احمر و صلیب سره خ گرامی باد।

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
روز اسناد ملی و میراک موتوب

هفدهم اردیبهشت ز روز اسناد ملی و میرا م مکتوب

هفدهم اردیبهشت ماه ز روز اسناد ملی و میراث مکتوب ، ارامی باد।

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی اتاب بامداد اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "بامداد اسلام"; اثر عبدالحسین زرین کوب را, در قالب طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی به دیگر زبان ها (تاپ), به زبان ایتالیایی ترجمه; و منتشر نمود। این पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نوروز 1399

نوروز خجسته باد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا, فرارسیدن نوروز باستانی را به تمامی فارسی زبانان; و ایرانیان; به ویژه هم میهنان گرامی مقیم ایتالیا شادباش می گوید।

یاد درگذشتگان حوادال سال گذشته ؛ و بیماری همه ریر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی دزیده شعر معارر ایران

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "گزیده شعر معاصر ایران" از منشورات حوزه هنری; با حمایت این حوزه; توسط آقای غلامرضا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه; و با عنوان पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنری ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره وموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م। (17 اسفند ماه 1398) در محل رایزنی فرهنگی در شهر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...