روز جهانی هلال احمر

روز جهانی هلال احمر و بلیب سرخ

هجدهم اردیبهشت ماه (هشتم ماه می) روز جهانی هلال احمر و صلیب سره خ گرامی باد।

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...