تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی اتاب بامداد اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "بامداد اسلام"; اثر عبدالحسین زرین کوب را, در قالب طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی به دیگر زبان ها (تاپ), به زبان ایتالیایی ترجمه; و منتشر نمود। این पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...