نوروز 1399

نوروز خجسته باد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا, فرارسیدن نوروز باستانی را به تمامی فارسی زبانان; و ایرانیان; به ویژه هم میهنان گرامی مقیم ایتالیا شادباش می گوید।

یاد درگذشتگان حوادال سال گذشته ؛ و بیماری همه ریر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی دزیده شعر معارر ایران

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "گزیده شعر معاصر ایران" از منشورات حوزه هنری; با حمایت این حوزه; توسط آقای غلامرضا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه; و با عنوان पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
फिरोजाबाद

روز بزرگداشت اواجه نریر الدین یوسی

روز دوشنبه پنجم اسفندماه ، زادروز رواجه نصیر الدین طوسی (653 - 579 ه.ش) اندیشمند ایرانی است। در این روز ایرانیان علاوه بر بزرگداشت هواجه نصیر الدین سوسی ق مقام "منندس" و و "بانوان و पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
دری سه ای به سوی سینمای ایتالیا

بر بزاری هفته فیلم ایتالیا در تهران ا شیراز ک و کیش

موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان با مشارکت سفارت ایتالیا در تهران, از تاریخ یکم تا هفتم اسفند ماه 1398, هفته فیلم ایتالیا, با عنوان "دریچهای به سوی سینمای ایتالیا" पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
سیhوننجمین جشنواره بین المللی موسیقی جر

ایتالیا در سیhوجنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

در جریان برگزاری سیوپنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر; شامگاه شنبه XNUMX بهمن ماه; تریو جاز ایتالیا با سازهای پیانو; کنترباس; و ترومپت; به سرپرستی "لوکا آکوینو"; در تالار وحدت पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز بلامحسین ساعدی

مجموعه داستان "ترس و لرز" اثر غلامحسین ساعدی (१३६४ - १३१४) توسط फ़ेलिशेटा फेरारो इब्राहीम ایتالیای ترجمه ؛ و بانا ق ی ی ه ه पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنری ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره وموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م। (17 اسفند ماه 1398) در محل رایزنی فرهنگی در شهر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نماینده سینمای ایران در جشنواره الفالو

ح ور فیلم هم قفس در جشنواره بین المللی فیلم الفالو ایتالیا

در جریان برگزاری جنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم सिपालो بر بزار می گردد ل فیلم "هم قفس" ساهته بهزاد पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نمایش مجموعه تورلونیا در شهر رم

نمایش تندیس های مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

اس از نیم قرن د تندیس های مرمر مجموعه ووصی Torlonia ، شه مشتمل بر 620 تندیس یونانی و رومی است ز از تاریخ 25 مارمي در पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی بتاب نمایش در ایران اثر بهرام بیضایی

بر بردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از "تاب "نمایش در ایران" اثر بهرام بیرایی ؛ با مقدمه ای از پروفسوااد دمم ممیم पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
سلسله نشستhهای فت و هوهای سااینزا ز نگاهی به فراسو

سوریه ، ایران ، عراق: میرای در .ر

در جریان سلسله نشست های "جفت و یوهای ساپینزا گ نگاهی به فراسو" ؛ از ساعت 17 روز ینجشنبه 23 ژانویه 2020 نشست "سوریه س ایران س عراق: میراخط در ثر" ، با حضور وروفسور "پایولو ماتیایی " पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی داستان بلند ارممه

با هماهنگی و پیگیری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب داستان مصور "خمره"; نوشته هوشنگ مرادی کرمانی; در قالب طرح حمایت از ترجمه و نشر کتاب ایرانی در بازار جهانی "گرانت"; توسط خانم پروفسور "دانیه पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...