هفته فیلم ارویایی در ایران

ح ور یک نماینده از ایتالیا در هفته فیلم اروپایی در ایران

با نمایش پانزده فیلم از کشورهای اتریش, بلغارستان, دانمارک, فنلاند, آلمان, یونان, مجارستان, ایتالیا, هلند, لهستان, سوئد, اسلونی, اسپانیا, سوییس, و انگلستان, هفته فیلم اروپایی از تاریخ بیستم لغایت पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
جوایز نمایند سان سینمای ایران در جشنواره "مذهب امروز" ایتالیا

سه جایزه نمایند سان سینمای ایران در بیست و یکمین جشنواره "مذهب امروز

سعیدaa
دی این جشنواره تندیس وی ه هیات पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
بر بزاری دوره زبان فارسی مر فز فرهنگی میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی

بر بزاری دوره موزش زبان فارسی مرکز فرهنای امام علی (ع) میلان زیر نظر رایننی فرهنگی ایران در ایتالیا

مر مز فرهنگی امام علی (ع)
علاقه पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
ملاقات مهندس سید محمد بهشتی شیرازی و یروفسور "لارلو چرتی"

ملاقات رییس پژوهشهاه میرار فرهنگی و گردشگری ایران و معاون امور بین -ملل دانشگاه "ساپینزا" شهر رمم

مهندس سید محمد بهشتی شیرازی س رییس سوهشگاه میراث فرهنگی و گردش سری ایران و پروفسور "کارلو سرتی سرتی سرتی" पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تفاهم نامه همیاری هوهشهاه مواد و انروی ایران و دانشگاه تورین ایتالیا

گوهشپژاه مواد و انر ای ایران و دانشواه تورین ایتالیا تفاهم نامه همکارم امضا نمودند

گوهشپژاه مواد و انر ای ایران و دانشواه تورین ایتالیا ، با هدف تبادل عمم ، وموزشی گ گوهشزی و فناوی وری گ گ گ पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نمایندگان ایران در جشنواره سینمایی "ممهب امروز" ایتالیا

ح ور هفت فیلم توتاه ایرانی در بیست و ی مین دوره جشنواره سینمایی "مههب امروز" ایتالیا

فیلم های کوتاه "باران آهسته می بارد" ساخته سعید نجاتی, "فروزان" ساخته میرعباس خسروی نژاد, "چند گره دورتر" ساخته منصور فروزش, "پیدایش" ساخته آبتین مظفری; पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
ایران در جشنواره بین المللی فیلم "رسیاتیآا" رم

با مشارکت رایزنی فرهن :ی: حشور هفت فیلم و برگزاری سه برنامه فرهنگی اررانی در جشنواره بین الملل فیلم "کییی

आप यहाँ हैं, जहाँ आप यहाँ हैं, वहाँ अब आप यहाँ हैं, जहाँ आप यहाँ हैं, जहाँ आप यहाँ हैं, यहाँ क्लिक करें। पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
"د "ترخ آتآ خشیالی" منت ب جشنواره فیلم ایتالیا

پویه نمایی "دکترآ آت غشیالی" منتشب جشنواره "اینواندو" ایتالیا

پویه نمایی پوتاه "دکترآ آتt یش بالی" به گارگردانی
داستان این پویه نمایی از شعر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید متن توان دانشگاه های ایتالیا

आप यहाँ हैं: ई-मेल

با تشتیبانی رایزنی فرهن ی ج.ا.ایران در ایتالیا و دومین همایش ملی ایاتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا ت पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی

چهل و سومین دوره وموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و سومین دوره وموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ازووش شنبه 6 اکتبر 2018 (14X) पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
گرامیداشت محسن وزیری مقدم در نانه هنرمندان

مراسم گرامیداشت محسن وزیری مقدم در دانه هنرمندان تهران

خانه هنرمندان با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران, مراسم گرامیداشت محسن وزیری مقدم; هنرمند متوفای مقیم ایتالیا را, در محل خانه هنرمندان تهران برگزار می نماید।
این مراسم با حرور पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
خبرنخار خبرخزاری گدا و سیما برنده جایزه بین المللی خبرنگاری و ادتی "مارتسانی" ایتالیا

جایزه بین المللی ربرنیاری و ادبی ایتالیا موسوم به "مارتسانی" به حمید صعمومی نژاد خبرنخار خبرگزاری دم بد به بی

به يزارش سرويس بين الملل گبرگزاري سدا و سيما از رم ، این جایزه توسط 'انزو पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
فیلم های کوتاه ایرانی در جشنوارهhی "مونته کاتینی" ایتالیا

دو فیلم کوتاه ایرانی در ش ت و نهمین جشنواره فیلم کوتاه "مونته کاتتنی" ایتالیا

ش ت ونهمین جشنواره فیلم کوتاه "مونته کاتینی" पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...