تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی مجموعه داستان ترس و لرز بلامحسین ساعدی

مجموعه داستان "ترس و لرز" اثر غلامحسین ساعدی (१३६४ - १३१४) توسط फ़ेलिशेटा फेरारो इब्राहीम ایتالیای ترجمه ؛ و بانا ق ی ی ه ه पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنری ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره وموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م। (17 اسفند ماه 1398) در محل رایزنی فرهنگی در شهر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نماینده سینمای ایران در جشنواره الفالو

ح ور فیلم هم قفس در جشنواره بین المللی فیلم الفالو ایتالیا

در جریان برگزاری جنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم सिपालो بر بزار می گردد ل فیلم "هم قفس" ساهته بهزاد पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نمایش مجموعه تورلونیا در شهر رم

نمایش تندیس های مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

اس از نیم قرن د تندیس های مرمر مجموعه ووصی Torlonia ، شه مشتمل بر 620 تندیس یونانی و رومی است ز از تاریخ 25 مارمي در पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی بتاب نمایش در ایران اثر بهرام بیضایی

بر بردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از "تاب "نمایش در ایران" اثر بهرام بیرایی ؛ با مقدمه ای از پروفسوااد دمم ممیم पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
سلسله نشستhهای فت و هوهای سااینزا ز نگاهی به فراسو

سوریه ، ایران ، عراق: میرای در .ر

در جریان سلسله نشست های "جفت و یوهای ساپینزا گ نگاهی به فراسو" ؛ از ساعت 17 روز ینجشنبه 23 ژانویه 2020 نشست "سوریه س ایران س عراق: میراخط در ثر" ، با حضور وروفسور "پایولو ماتیایی " पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی داستان بلند ارممه

با هماهنگی و پیگیری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب داستان مصور "خمره"; نوشته هوشنگ مرادی کرمانی; در قالب طرح حمایت از ترجمه و نشر کتاب ایرانی در بازار جهانی "گرانت"; توسط خانم پروفسور "دانیه पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
همکاری موسسه محو و بیمارستان ساسلینی

تفاهم نامه همیاری موسسه محه و بیمارستان تاسلینی

تفاهم نامه همیاری موسسه ریریه محان ایران و بیمارستان "گاسلینی" ایتالاا در تهران به امضا رسید। انتقال تجربه در صوح حمایت از کودطان سرکانی ت اعزام پزشک و پرستار و و تجهیزات تزشکی ویژه पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
فرارسیدن زمستان و جشن یلدا

شب یلدا لجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ی جشن یلدا را به تمامی ایرانیان ه به ورژی ایرانیان مقیم ایتالیا شادباش میووی شایسته است با مراجعه به ییی از دانشنامه ها ؛ یا هر مرجع معتبر دی؛ر ا زمانی از ییین पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
اجرای اپرای عروسکی مثبه به زبان ایتالیپی

ارای عروسکی مپبه به زبان ایتالیایی روی وحنه میhرود

گروه نمایش عروسآی انران و اُپرای عروسکی "مکبث" اثر شکسپیر را ؛ به کارگردانی بهاا موسیقی این पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی تاب تربیت های ادر نوشته محمد طلوعی

کتاب "تربیت های ردر" ا نوشته محمد لولی "به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و توسط انتشارات Bridge 33 در قالب "حبل "در "ور حمو هدر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
اجرای اپرای ایتالیایی در تالار وحدت تهران

ار استر و کُر بزرل بل وانتو در تالار وحدت احرای ایتالیایی اجرا می کند

ار استر و کُر بزر ب "بل وانتو" به رهبری نیما رناهیهها ، ر مر ماه درالال وحدت ، اپرای ایتالیایی با روبیی بی بیر न करें पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...