جایزه جهانی بتاب سال ایران

18 मई 2020

فرا وان جایزه جهانی بتاب سال ایران

دبیرخانه جایزه جهانی كتاب سال ایران, بیست و هشتمین دوره این جایزه را با هدف شناسایی و معرفی كتابهای ارزشمند در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی, در سه بخش تألیف, ترجمه و تصحیح كه برای نخستین بار طی سال گذشته میلادی (2019) به زبانhهای نونانون ...

روز جهانی موزه

18 मई 2020

روز جهانی موزه و میرار فرهنگی

هجدهم ماه می (بیست و نهم اردیبهشت ماه) ا روز جهانی موزه و میراث فربن بی گرامی باد।

...

بزرسداشت فردوسی

14 मई 2020

بیست و پنجم اردیبهشت ماه روز بزرتداشت فردوسی

بیست و ونجم اردیبهشت ماه و روز بزرگداشت فردوسی ارامی باد।

https://www.irancultura.it/cultura/celebri/ferdowsi/

...

در دشش دانشگاه الزهرا در زمره مؤثرترین دانشناه های جهان

12 मई 2020

دانشیاه الزهرا بین 200 دانشهاه برتر جهان

رتبه بندی اثرباری دانشهاههه برای دومین بار در دنیا از سوی نظام رتبهhبنبی بینhالمللی تایمز انجام شد। بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده این موسسه در اپریل س س دانشگاه ...

اس اار ایتالیایی 2020

11 मई 2020

اس اار ایتالیایی 2020 به فیلم ئاکن رسید

فیلم "خائن" (गद्दार) به گاردردانی "مارکو بلوکیو" و جوایز بهترین فیلم ؛ کارگردانی; فیلمنامه; بازیرر نقش اول مرد گ بازی مر نقش مکمل مرد گ و تدوین شصت و جنجمین دوره جشنواره डेविड डी डोनाटेलो ی معروف به ...

روز جهانی هلال احمر

8 मई 2020

روز جهانی هلال احمر و بلیب سرخ

هجدهم اردیبهشت ماه (هشتم ماه می) روز جهانی هلال احمر و صلیب سره خ گرامی باد।

...

روز اسناد ملی و میراک موتوب

6 मई 2020

هفدهم اردیبهشت ز روز اسناد ملی و میرا م مکتوب

هفدهم اردیبهشت ماه ز روز اسناد ملی و میراث مکتوب ، ارامی باد।

...

تازه های نشر

4 मई 2020

انتشار برگردان ایتالیایی اتاب بامداد اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ی اتاب "بامداد اسلام" ی ازر عبدالحسین زرین دوب را ر در قالب مرح حمایت از ترجمه فار فارسی بی دیگر زبان ها (تاپ) و منتشر نمود। این یتاب توسن سمیه عویشاوی (یدیقی) از زبان فارسی به ...

پیام خداحاف ری رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا

3 मई 2020

همراهان گرامی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

به همهی شما ز از این فاهله ی نا،زیر ی درود میhفرستم।

نمیدانم; از اجا ، کی 4 سال تشته ا ره سومین حضور دود در ایتالیا م به عنوان رایزن فرهن ری را تجربه میhنمودم ان कुंआ ...

نوروز 1399

19 मार्च 2020 से पहले

نوروز خجسته باد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا, فرارسیدن نوروز باستانی را به تمامی فارسی زبانان; و ایرانیان; به ویژه هم میهنان گرامی مقیم ایتالیا شادباش می گوید।

یاد درگذشتگان حوادال سال گذشته ؛ و بیماری همه گیر شده ماه های اخیرا گرامی ...

पिछले तीरपिछले तीर
अगले तीरअगले तीर
स्लाइडर
शेयर