نمایشماه آثار نقاشی هنرمند ایرانی در شهر مادالونی

5 दिसम्बर 2019

نمایشماه آثار نقاشی میترا گاویان در شهر مادالونی ایتالیا

از ساعت 11 روز شنبه دسامبر 14 2019 م (23 1398 آذرماه) نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی;। میترا کاویان, در محل موزه प्राचीन Calatia شهر به نشانی Maddaloni वाया Caduina, 353 افتتاح می گردد। موزه هنرهای معاآر ابادان ه ...

هنر هری فرصتی برای اتحاد ایران و ایتالیا

4 दिसम्बर 2019

دیوار سفارت ایتالیا بار دی نر نقاشی شد

سفارت ایتالیا در ایران که تصمیم دارد; در یک طرح فرهنگی; با همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی; و ارایه آثار آن ها روی دیوار خارجی این سفارتخانه, به زیباسازی شهر تهران; و پیوند هنر دو کشور کمک کند; دومین همکاری هنری این طرح را ت هفتم ...

نماینده سینمای ایران برنده جایزه نجست جشنواره سوندریو شد

3 दिसम्बर 2019

فیلم مستند وزگلنی ایرانی جایزه نجست جشنواره سوندریو ایتالیا را از آن خود ساخت

بیست و سومین دوره جشنواره فیلم "سوندریو" ، جایزه نخست ود را به فیمم مستند "یوزپلنگ ایرانی" و ساوخت فوله توجه و علاقه گاردردان و نبوغ وی در خصور تهیه یک مستند ...

جایزه بهترین بازی ر زن جشنواره سینمایی سالمونا به یک بازیگر ایراني اختصاص یافت

2 दिसम्बर 2019

بهدات ولیان جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره سینمایی سالمونا ایتالی ی مم دریافت نمود

بهدات ولیان برای بازی در فیلم کوتاه "تتو" ر برنده جایزه بهترین باتیگر زن از سی ه ففتمین دورار وشنار "تتو" به کارگردانی فرهاد دلارام ، بد بب ...

فراخوان همایش سمسه نیاری

29 नवम्बर 2019

فراخوان همایش سمسه نیاری। بازنمود سمسه نمامی در هنر

فرهنگستان هنری همایش "خمسه نیاری। بازنمود ظمسه نخامی در هنر" را ، اسفندماه 1398 برگزار می نماید।

...

کنسرت اساتید موسیقی سنتی ایران در شهر سیه نا

29 नवम्बर 2019

کنسرت اساتید موسیقی سنتی ایران در 97 امین دوره کنسرت های آکادمی ممسیقی کیجانا

در جریان برگزاری 97 امین دوره کنسرت های آکادمی موسیقی Chigiana; از ساعت 21 روز جمعه 13 دسامبر 2019 م (22 آذرماه 1398), شهرام ناظری (آواز);। حسین علیزاده (تار و سه تار); و پژمان حدادی (تمبک), در عمارت ...

افتتاح انجمن معالعات جوامع فارسی زبان و بر زاری همایش ایران شناسی در شهر رم

29 नवम्बर 2019

افتتح انجمن مالعات جوامع فارسی زبان و بر زاری همایش "تنوع دینی در ایران پیشا نوین" در دانشگاه ساپینز

گیین گشایش شعبه مدیترانه انجمن م العات جوامع فارسی زبان و روز پنجمنبه هفتم آذرماه 1398 ، درشانااامم ملاماهما " ...

نشست رونمایی بردردان ایتالیایی کتاب سفر به ارای 270 درجه

18 नवम्बर 2019

بر بردان ایتالیایی اتاب سفر به گرای 270 درجه با حضور نویسنده دن در شهر رم رونمایی انواهدد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، با همؤاری مؤسسه ایتالیایی مطالعات شرق یانه و از ساعت 17 روم یهابن محبه

نمایشماه و همایش ایران و ایتالیا

14 नवम्बर 2019

نمایشماه و همایش 60 سال همکاری ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنیی

از ساعت روز یکشنبه 9 26 1398 آبان ماه آیین گشایش نمایشگاه و همایش 60 سال همکاری ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی, در محل سالن همایش موزه ملی ایران آغاز خواهد شد। این نمایشگاه ...

ح ور یک پویانمایی از ایران در جشنواره فیلم ایتالیا

12 नवम्बर 2019

نمایش ویانمایی حبسی در جشنواره فیلم های محیطhزیستی ایتالیا

پویانمایی "حبسی" به کارگردانی احمد خوشنیت; نماینده ایران در سومین دوره جشنواره فیلم های محیطزیستی ایتالیا است; که از روز پانزدهم آبان ماه 1398 در شهر "چیتادلا" ایتالیا آغاز گردیده; و تا یکم آذرماه ادامه خواهد ...

पिछले तीरपिछले तीर
अगले तीरअगले तीर
स्लाइडर
शेयर