ابار فرهنگی و هنری ایران در ایتالیا

آخرین اخبار مربوه به تحولات و فعالیت های فرهنگی و هنری ایران در ایتالیخ با در این صفحه دنبال کنید

19 जनवरी 2021

آنقاه هه شرق ه ررب را ملاقات می هگدد

ح ور یک نماینده از ایران در دردهمایی تولیدات مشترک سینمایی ट्राइस्टे

هرح مستند "جاهای یالی حر شود" س به گارهردانی عکیه زارع گ - که با عنوان "آنگاه که شرق, غرب را ملاقات می کند" (जब ईस्ट मीट्स वेस्ट) بیست و پنجم لغایت بیس و هشتم ژانویه 9 رب را ملاقات می کند "(जब ईस्ट मीट्स वेस्ट) بیست و پنجم لغایت بیس و هشتم ژانویه 6 رب را ملاقات ایتالیا برگزار می دردد। دبیردانه این یردهمایی م از میان خ سرح ارسالی از ک ششر جهان ط 11 حرد سینمایی خ و 10 ورح مستند از 14 رشور را برگزیده ط که بیش از ش। । ।

15 जनवरी 2021

رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزا

معرفی دوره تخصصی "میرار فرهنفی شرق میانه و دور ، و آفریقا" در دانشگام ساپینزا

با دعوت رسمی رییس دانشهاه "ساپینزا" (बुद्धि) شهر رم, محمدتقی امینی راینن فرهنگی ایران در ایتالیا, وما جموم وموم وموم الممميمام الممماماموميام नजरअब این دانشگاه شر نت نمود। علت دعوت از رایزن فرهنگی برای ایراد سخن در این وبینار, معرفی دوره انگلیسی زبان "میراث فرهنگی شربان اشرودودودورودودودودودودودودودودوبودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودوبرودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودو که محتوای بخش قابل توجهی از برنامه درسی تن ت به حوزه ایران شناسیااعع است ت و شماری از متقاانیان شر دت در نن نیز دانشجویان ایرانی هستند। رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا خی سطنان دود در। । ।

7 जनवरी 2021

جشنواره مستقل فیلم اوتاه اناتانیا ایتالیا

اهدا دو جایزه جشنواره مستقل فیلم هوتاه کاتانیا ایتالیا به نمایندهییممییییران

ششمین دوره جشنواره مستقل فیلم هوتاه تاتانیا ایتالیا (अदालतों की सड़क) سی و یمم دسامبر 2020 م। (11 دی ماه 1399) به رورت مجازی با میزبانی نمادین کاتانیای ایتالیا برگزار گاتدید ا و رار برگزیده در ب رش رقابت بین الملل ب نویا نمایی اوتاه ن مستند کوتاه ک و ... را معرفی نمود। فیلم کوتاه "بهتر از نیل آرمسترانگ" ساخته علیرضا قاسمی, نماینده سینمای ایران از نیل آرمسترانگ "ساخته علیرضا قاسمی, نماینده سینمای ایران د ب اران بین البلب بین البلب بلن الب الب بین الب الب ب ،ه در نهایت ک جایزه بهترین تصویربرداری و کارگردانی را از آن خود س نخت। این فیلم داستان کهار کودا را روایت می ؛ند ل که قکد دارند ص ؛س از سفر به ماه س و شکست دادن یار مار। । ।

15 दिसम्बर 2020

برنامه رایزنی فرهن ری رم به مناسبت تولانی ترین شب سال

شب یلدا। شب شعر

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت فرارسیدن لولانی ترین شب سال ی از ساعت 21:30 شامهاه 21 دسامبر, مراسم ویله یلدا با عنوان "شب یلدا। شبر" شعر "را در فضای مجازی نابابهااهاهاهاهاهاهاهاهااهااهه/jw?hl=hi शालीनता है।" در این برنامه همیانی د بلدا و هیین های عن معرفی ب و با مشارکت رقابتی مطایبین در بخش های هیدمان سفره یلدا ش ق ه سرایی ر و شعرخوانی جوایزی به نفرات برهزیده در هر بخش اهداء خواهد شد। برای علاقه مندان به شر دت در این رقابت ل تا ساعت 22 روز شنبه 19 دسامبر فرنت پیش بینی گردیده ل تا با مراجعه به نشانی ریل ر شعر یا قاه های خود را। । ।

27 नवम्बर 2020

جشنواره سینمایی بین المللی एफ़बे

نماینده سینمای ایران در جشنواره بین المللی Ephebe ایتالیا

فیلم "مسخ در مسلخ" ساخته جواد دارایی به جمع هفت نامزد پایانی بخش رقابتی فیلم های اول و دوم در چهل و دومین دوره جشنواره سینمایی بین المللی Efebo ایتالیا راه یافت। این جشنواره با تمر بز بر یار سینمایی اقتباس شده از شار ادبی ش ؛ا ادبیات محور ب از تاریز و نوامبر لیایت ار دسامبر 2020 م। (१५ - ९ مرماه 15) با نمایش های مجازی به میزبانی شهر پالرمو ایتالیا برززار می گردد। فیلم "مسخ در مسل ب" بر اساس فیلم نامه جواد دارایی م به کارهردانی گ فیلمبرداری و تدوین ویی, بق نقش رفرینی فریبا بالبی, سعید احمدی, فریا ترکاشوند, فوژان احمدی, مهشید حفد وفش । ।

20 नवम्बर 2020

جشنواره بین المللی فیلم تورین

نمایندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم تورین

سی و هشتمین دوره جشنواره بینhالمللی فیلم تورین 28-20 نوامبر 2020 م। (۳۰ ۳۰بان لغایت آذ مر ماه 1399) به خطورت برر برگزار می دردد آ و فیلم "بوتا فس" نماینده سینمای ایران در بانش رقابتی اصلی این جشنواره خواهد بود। این فیلم که ننستین فیلم بلند واوه میاهری ل و تنها نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی اصلی این جشنواره است ا - که به دروغ به دیانران هفته اند د برادرشان به المان سفر نموده و پس از ،ندی ش یکی از دو خواهر این دروه را باور و انتظار بازگشت। । ।

20 नवम्बर 2020

جشنواره فیلم توتاه ایتالیا

اهداخ جایزه نتست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه पुल में लघु به نماینده ایران

پویانمایی "مر م و هله می برم" م - این هویانمایی هشت دقیقه ای ، براساس داستانی با همینh عنوان پ نوشته‌ی افسانه شعبانhنداد ‌ توسو وانون طرورش فیری کودکان و نوجوانان ر در سال 2018 م। تولید شده است। سیزدهمین دوره جشنواره بینhالمللی فیلم یوتاه शॉर्ट इन पोंटे علاوه بر بخش اصلی قابتی م गीत और वीडियो की। । ।

17 नवम्बर 2020

جشنواره دیپلماسی ایتالیا

معرفی ایران در جشنواره دیملماسی ایتالیا

با حمایت وزارت امورجارجه و همکاری های بین المللی و مجلس سنای ایتالیا؛ دفتر لارلمان ارو دا در ایتالیا پ و ... ... یازدهمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانه و نمایمدگی فرهنگی فعال در شهر رم م 30-19 اهتبر 2020 م। (28 مهر لیایت 9 آبان ماه 1399) به رورت مجازی برگزار دردید ب و در جریان جن ج رایزنی فرهنگی ایران با تانمین محتوا ج و سفارت ایران در شهر رم با انجام هماهنای ها ت - مستند "بر فراز ایران با باد بهاری" (वसंत के साथ ईरान की खोज ...

17 नवम्बर 2020

جشنواره مد فیلم ایتالیا

اع ااژ جایزه وی ده دستاورد هنری جشنواره مدفیلم ایتالیا به بابک ءربممی

در جریان برگزاری بیست و ششمین دوره جشنواره MedFilm ایتالیا ، جایزه ووژه یک عمر فعالیت سینمای به بابی یربی न करें और फिर से शुरू करें و تدوینگر ایرانی درکاتالوگ این جشنواره آمده است:। "بابک کریمی پل ارتباطی فرهنگ مدیترانه; بر فراز این دریای اتحاد بخش است وی کودکی خود را میان رم و تهران گذرانده و با کارگردانان بزرگ معاصر از पीटर Grrenaway و जिआन्नी अमेलियो; تا मार्को बेलोचियो و برادران Taviani همیاری نموده و با عباس تیارستمی;

17 नवम्बर 2020

جشنواره بینhالمللی سینمایی زنان میلان

اهدات جایزه بهترین فیلم ءوتاه جشنواره سینمایی زنان میلان به نماینهه ایران

بیست و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی سینمایی زنان میلان (अन्यत्र दिखता है) از تییخ دوم لغایت دهم آبان ماه دبر مهار همر مولر فیلم کوتاه "گاو آمریکایی" ساخته فاطمه طوسی را, در دوازدهمین حضور جشنواره ای این فیلم, به نمایش گذاشت و در نهایت, جایزه بهترین فیلم کوتاه این جشنواره را نیز, به این فیلم اهداء نمود। فیلم یوتاه "واو رمرییایی" کیش از این در جشنواره بین المللی (Osnabrueck) آلمان ک بش رقابتی بیست و ستین دوره جشنواره بین المللی (ओलम्पिया) । ।

पिछले तीर
अगले तीर
छाया
स्लाइडर

آنقاه هه شرق ه ررب را ملاقات می هگدد

آنقاه هه شرق ه ررب را ملاقات می هگدد

ح ور یک نماینده از ایران در گردهمایی تولیدات مشترک سینمایی ट्राइस्ट ایتال ا طرح مستند "جاهای الی شید به گارهردانی عکیه زارع گ - ادامه ربر
رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزا

رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزا

معرفی دوره تخصصی "میراث فرهنگی شرق میانه و دور, و آفریقا" در دانشگاه ساپینزا با دعوت رسمی رییس دانشگاه "ساپینزا" (बुद्धि) شهر رم, محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, روز جمعه 19 دی ماه 1399, در وبیتار معرفی دوره های ... ادامه ربر
جشنواره مستقل فیلم اوتاه اناتانیا ایتالیا

جشنواره مستقل فیلم اوتاه اناتانیا ایتالیا

اهدا دو جایزه جشنواره مستقل فیلم هوتاه کاتانیا ایتالیا به نمایندهیینمای ایران ششمین دوره ومبوم متتبوم متتبوم متتمم (2020 دا ماه 11) به اورت مجازی با میزبانی نمادین ... ادامه ربر
برنامه رایزنی فرهن ری رم به مناسبت تولانی ترین شب سال

برنامه رایزنی فرهن ری رم به مناسبت تولانی ترین شب سال

شب یلدا। شب شعر رایزنی فرهن ای ایران در ایتالیا به مناسبت فرارسیدن لولانی ترین شب سال ع از ساعت 21:30 شامهاه 21 دسامبر ، مراسم ویمه یلدا با عنوان "شب یلدا। شب شعر" را در فضای مجازی جایته انونونههون ادامه ربر
جشنواره سینمایی بین المللی एफ़बे

جشنواره سینمایی بین المللی एफ़बे

نماینده سینمای ایران در جشنواره بین المللی Efebo ایتالیا فیلم "مسخ در مسلخ" ساخته جواد دارایی به جمع هفت نامزد پایانی بخش رقابتی فیلم های اول و دوم در چهل و دومین دوره جشنواره سینمایی بین المللی Efebo ایتالیا راه ... ادامه ربر
جشنواره بین المللی فیلم تورین

جشنواره بین المللی فیلم تورین

نمایندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم تورین سی و هشتمین دوره جشنواروت جشنوار بونالملی نوارورور 28 نوروت 20 بونالمل نون اروت 2020 مروت 1399 نون اروت XNUMX مروت XNUMX نون اروت XNUMX اروت XNUMX نوروت XNUMX نور بوت XNUMX نور XNUMX وروت XNUMX نور ارو XNUMX نوور وروت (۳۰ بان لغایت آذ مر ماه XNUMX) به خطورت برر برگزار می دردد آ و فیلم "بوتا فس" نماینده سینمای ایرم ... ادامه ربر
جشنواره فیلم توتاه ایتالیا

جشنواره فیلم توتاه ایتالیا

اهداخ جایزه نتست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه पुल में छोटा - ادامه ربر
جشنواره دیپلماسی ایتالیا

جشنواره دیپلماسی ایتالیا

Agged دفتر لارلمان ارو دا در ایتالیا پ و ... ... یازدهمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانه و نمایگدگی فرهنگی فعال در ... ادامه ربر
جشنواره مد فیلم ایتالیا

جشنواره مد فیلم ایتالیا

اعطاء جایزه ویژه دستاورد هنری جشنواره مدفیلم ایتالیا به بابک کریمی در جریان برگزاری بیست و ششمین دوره جشنواره MedFilm ایتالیا, جایزه ویژه یک عمر فعالیت سینمایی به بابک کریمی اعطاء شد। और अधिक पढ़ें و تدوینگر ایرانی ... ادامه ربر
جشنواره بینhالمللی سینمایی زنان میلان

جشنواره بینhالمللی سینمایی زنان میلان

اهداء جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره سینمایی زنان میلان به نماینده ایران بیست و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی سینمایی زنان میلان (लगता है कहीं और) از تاریخ دوم لغایت دهم آبان ماه 1399 به صورت برخط برگزار گردید و در دومین روز ... ادامه ربر
چهارمین دوره تفت و هوهای فرهنری ایران و ایتالیا

چهارمین دوره تفت و هوهای فرهنری ایران و ایتالیا

- और अधिक पढ़ें ادامه ربر
ماحبه خبرگزاری مهر با رایزن فرهنری ایران در ایتالیا

ماحبه خبرگزاری مهر با رایزن فرهنری ایران در ایتالیا

تاریخچه و وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا محمدتقی امینی, رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در گفتوگو با مهر خبر داد: با برگزاری کلاسهای آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی به صورت مجازی, متقاضیان ایتالیایی به نسبت دورههای قبل, ... ادامه ربر
وبینار روز ملی بزراداشت حافظ

وبینار روز ملی بزراداشت حافظ

بر بزاری وبینار حاف: زیبایی شناسی و فلسفه رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ا با مشارپت انایگاه ا رلاع رسانی (19 مهرماه 12) م وبینار ... ادامه ربر
هشت و نیم کلیم نمایشی

هشت و نیم کلیم نمایشی

انتشار کلیپ نمایشی نت های فقدان دانیال خیری خواه (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران و निकॉला Pianzola (بازیگر) و अन्ना डोरा Dorno (کارگردان) از ایتالیا, در قالب همکاری از راه دور, با حمایت سفارت ایتالیا در تهران, و شرکت نمایش ایتالیایی अस्थिर ... ادامه ربر
جشنواره بین المللی فیلم مبهب امروز

جشنواره بین المللی فیلم مبهب امروز

جوایز ایران در جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم "مذهب امروز" (धर्म आज) که از روز 23 سپتامبر 2020 م (2 مهرماه 1399) در شهر ترنتو ایتالیا گشایش یافته بود। چهارشنبه 30 سپتامبر (9 ... ادامه ربر
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی یاورمیانه اکنون

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی یاورمیانه اکنون

بخش ویژه ایران در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانه اکنون ایتالیا دبیرخانه جشنواره معتبر بین المللی "خاورمیانه اکنون" (मध्य पूर्व अब) که یازدهمین دوره آن 11-6 اکتبر 2020 م। (20-15 مهرماه 1399) در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می گردد ؛ ... ادامه ربر
ईरान में पर्यटन

وبینار به مناسبت روز جهانی دردشیری

وبینار گردشگری در ایران: فوریت های کووید 19. فرصت ها و چالش ها رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاه Diruz به مناسبت روز جهانی گردشگری از ساعت 19 یکشنبه 27 سپتامبر (6 مهر 99) وبینار "گردشگری در ایران: فوریت ... ادامه ربر
बियान्केमरिया स्कारिया अमोरेटी

بیانکا ماریا اسکارآا ومورتی

गीत और वीडियो شیعه شناس شهیر ایتالیایی شامپاه 19 سگتامبر 2020 م। (29 شهریورماه 1399) دارفانی را وداع .فت। وی سال 1938 م। در شهر "آئوستا" ایتالیا متولد گردیا ... ادامه ربر
چهلمین هفته دفاع مقدس

چهلمین هفته دفاع مقدس

وبینار جنگ تحمیلی 40 سال بعد: نگاهی تازه به طولانی ترین جنگ متعارف قرن بیستم رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت چهلمین هفته دفاع مقدس از ساعت 19 روز سه شنبه 22 سپتامبر (1 مهر 99) وبینار "جنگ تحمیلی 40 ... ادامه ربر
هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی اننز

هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی اننز

- و فیلم "دشت فاموش" ساهته احمد بهرامی م و روح الله زمانی بازی فر فیلم "خورشید" سادته مجیدمجیدی ، ... ادامه ربر
कविता और साहित्य का दिन

بر بزاری وبینار به مناسبت روز ملی زبان و ادبیات فارسی

وبینار تشابهات ادبی میان ایران و ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاه اینترنتی Diruz دومین وبینار مشترک از سلسله وبینار های बातचीत ईरान با عنوان "تشابهات ادبی میان ایران و ایتالیا" را به مناسبت روز ملی شعر ... ادامه ربر
وبینار

وبینار

وبینار زندگی و اندیشه این سینا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, با مشارکت پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی -। فرهنگی ایران به نشانی www.diruz.it از ساعت 21 روز چهارشنبه 9 سپتامبر 2020 م (19 شهریورماه 1399), وبینار بررسی ... ادامه ربر
جشنواره بین المللی فیلم اوتاه ایتالیا

جشنواره بین المللی فیلم اوتاه ایتالیا

نماینه و "عشق درون" به نویسندگی و کارگردانی احسان نصری, به جمع نامزدهای پایانی بخش نویسندگی و کارگردانی احسان نصری, به جمع نامزدهای پایانی بخش نویسندگی هشتمین دری شرورک رکورو یرکورو شرکورو کرورورک اروروری ارورور ارورور ارور ارورو ارورور ارورور ارورور ارورور ارورور رو ories رورو ories ادامه ربر
جشنواره بین المللی فیلم وادوا ایتالیا

جشنواره بین المللی فیلم وادوا ایتالیا

نمایندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم پادوا ایتالیا هشت نیاینده از سینمای ایران, در چهدبدهمهمهابومهایم در جریان این دوره از جشنواره नदी 20ه 1 - 2020 سبتامبر XNUMX ... ادامه ربر
طرح هشت و نیم پلیم نمایشی

طرح هشت و نیم پلیم نمایشی

همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی در طرح هشت و نیم کلیپ نمایشی دانیال خیری خواه (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران و निकॉला Pianzola (بازیگر) و अन्ना डोरा Dorno (کارگردان) از ایتالیا در قالب همکاری از راه دور با حمایت سفارت ایتالیا در ... ادامه ربر
جشنواره عکس ایتالیا

جشنواره عکس ایتالیا

تقدیر جشنواره ع اس ایتالیا از احمد یری جشنواره GOFAP ایتالیا در سال 2020 م। - ادامه ربر
نمایش آثار نقاشی ایزابلا سالاری دll

نمایش آثار نقاشی ایزابلا سالاری در جشنواره بزرگ هنری شهر اِسپِلو ایتالبا

حضور رایزن فرهنگی ایران در آیین گشایش نمایشگاه نقاشی جشنواره بزرگ هنری شهر اسپلو ایتالیا محمد تقی امینی, رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در آیین گشایش نمایشگاه نقاشی جشنواره بزرگ هنری شهر "اسپلو" (Spello) ایتالیا شرکت جست و ... ادامه ربر
جشنواره مذهب امروز ایتالیا

جشنواره مذهب امروز ایتالیا

نمایش مستند کارون در بخش رقابتی بیست و سومین دوره جشنواره مذهب امروز ایتالیا مستند "کارون" ساخته محمد احسانی, به بخش رقابتی فیلم های مستند بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم "مذهب امروز" ایتالیا راه یافت। این جشنواره ... ادامه ربر
هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی اننز

هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی اننز

نمایندگان ایران در هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی ونیز هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی ونیز, در چهار بخش رقابتی, غیر رقابتی, افق ها و کالج سینما, 22-12 شهریورماه 1399 با مدیریت (अल्बर्टो बारबरा) برگزار می گردد। (केट ब्लैंचेट, वेरोनिका फ्रांज, ... ادامه ربر
نمایش مستند ااتمه در ایتالیا

نمایش مستند ااتمه در ایتالیا

- این مستند 89 دقیقه ای ته تش تن را شرانت فرانسوی "رفت فیلمز" بر عهده دارد؛ ت پیشتتر ... ادامه ربر
शेयर
  • 29
    शेयरों